Van Dale geeft drie betekenissen voor het woord duurzaam: langdurend, weinig aan slijtage onderhevig en het milieu weinig belastend. Laat ik die duurzaamheidsbegrippen eens loslaten op het onderhoud van je woning:

Langdurend van je woning genieten en de kosten van onderhoud laag houden:

Je woning bestaat uit allerlei componenten, eigenlijk een soort lego-bouwpakket. En elk component is onderhevig aan degradatie of slijtage, vaak door klimatologische invloeden, maar natuurlijk ook gewoon door het gebruik van het huis.

Zouden we na de nieuwbouw van de woning geen aandacht besteden aan het onderhoud ervan, dan is die woning geen lang leven beschoren. Regelmatig onderhoud is daarom het middel om langdurend van je woning te genieten én de kosten van onderhoud over-all zo laag mogelijk te houden.

Weinig aan slijtage onderhevig:

Elk van de componenten van je woning heeft een eigen snelheid van slijtage. Die wordt natuurlijk in de eerste plaats bepaald door het soort materiaal. Het ene materiaal slijt nu eenmaal sneller dan het andere. Zo slijt zacht naaldhout doorgaans sneller dan harder loofhout en gaan keramische dakpannen gemiddeld langer mee dan betonnen dakpannen. Dus de keuze van materialen in de ontwerpfase en bij aanpassingen van de woning is behoorlijk bepalend voor de duurzaamheid ervan.

Gelukkig zijn de onderdelen ‘aard en nagelvast’ aan het huis verbonden. Dat betekent dat die onderdelen door hun ligging wel continu aan ongeveer dezelfde weersinvloeden onderhevig zijn: een kozijn op het noorden gericht ‘vangt’ aanzienlijk minder Uv-straling, warmte, wind, regen e.d. dan hetzelfde kozijn op het zuiden. Dus de duurzaamheid van elementen op het zuiden is flink lager dan op het noorden. Gelukkig blijft de woning na de bouw ervan onveranderd op dezelfde positie staan, wat de voorspelbaarheid van die slijtage een stuk makkelijker maakt.

In sommige gevallen kunnen we bij het ontwerp van het huis rekening met die ligging houden. Afscherming, bijvoorbeeld door bredere overstekende goten of een afdak, zal die onderdelen duurzamer maken.

De kwaliteit van de details van de onderdelen zijn meer bepalend voor de duurzaamheid dan je zou denken. Als bij een kozijn de onderlinge aansluitingen tussen de stijlen, dorpels, glas e.d. niet waterdicht gedetailleerd zijn, komt dat de duurzaamheid van het kozijn zeker niet ten goede. Droog hout rot niet! Dus oog voor detail is in dit verband zeker lonend!

Om de invloed van het weer, insecten, schimmels, begroeiing e.d. op de elementen te beperken, beschermen we de elementen vaak met een beschermlaag. Zo gaan geglazuurde pannen veel langer mee dan ongeglazuurde. Verf op het geveltimmerwerk en stucwerk is eigenlijk onontbeerlijk. Die beschermlaag verlengt de duurzaamheid van de elementen dan ook aanzienlijk.

Dat de kleur van die afscherming (b.v. verf) van grote invloed op de duurzaamheid is, wordt vaak onderschat. Zo moet een donker geschilderd kozijn veel vaker geschilderd worden dan datzelfde kozijn in een lichte kleur. Combineren we dat met de ligging kunnen die verschillen nog veel groter worden. Zo heeft een donker geschilderd kozijn op het zuiden 88% meer/vaker onderhoud nodig dan datzelfde kozijn in een lichte kleur.

Als er bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de woning actief aandacht is voor deze factoren, en de juiste keuzes gemaakt worden, kunnen we dus heel veel invloed uitoefenen op de mate van slijtage (de duurzaamheid) van de elementen.

Milieu weinig belastend (CO2 footprint):

Om te beginnen kunnen we zoveel mogelijk traag slijtende materialen gebruiken. Het helpt zeker om ‘groene’ materialen met een zo laag mogelijk CO2 footprint toe te passen.

Het helpt daarnaast aanzienlijk om er voor te zorgen dat je simpelweg zo min mogelijk onderhoudswerkzaamheden uit moet voeren. Door alleen dat te doen wat nodig is! Dat beperkt in arbeidsuren, materialen en geld. Maar ook de logistieke verplaatsing met (vracht)auto’s, busjes, steigermaterieel en afval.

Een duurzaam meerjarig Plan Schilderwerk van mijnhuisok:

In het door mijnhuisok ontwikkelde Plan Schilderwerk is gebaseerd op de bovenstaande degradatiefactoren. Vooral door het alleen dat aanpakken wat nodig is, bespaar je met deze unieke aanpak 25% tot zelfs wel 50% van de werkzaamheden, uren, materialen, CO2 en natuurlijk gewoon geld!