Disclaimer/Privacy Statement

Versie: 2017.03

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en dit privacystatement.

Persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn legt mijnhuisok persoonsgegevens van haar klanten vast. Deze zijn nodig om een goede aanbieding voor u op te kunnen stellen.
Uw persoonsgegevens zijn voor u op verzoek inzichtelijk zoals ze bij ons geregistreerd staan. Als er volgens u wijzigingen aangebracht moeten worden in uw gegevens is dat natuurlijk mogelijk. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@mijnhuisok.nl. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

Deze disclaimer en het privacystatement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van mijnhuisok.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel mijnhuisok zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Mijnhuisok garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Mijnhuisok wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van mijnhuisok kan een prijsindicatie aangevraagd worden. Deze prijsindicatie is gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens en diverse berekeningen. De prijsindicatie is een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Voor de berekeningen of de uitkomst hiervan aanvaarden we dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Op de website van staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door mijnhuisok niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij mijnhuisok. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnhuisok. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

Mijnhuisok heeft bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten hoog in het vaandel staan. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mijnhuisok houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoons-gegevens stelt.

Doeleinden verwerking

De verkregen persoonsgegevens zal mijnhuisok uitsluitend gebruiken voor:

  • het contact leggen met de klant
  • het maken van een aanbieding
  • voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van mijnhuisok
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van mijnhuisok
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van mijnhuisok
    het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurd alleen voor zover u mijnhuisok daarvoor toestemming heeft gegeven.

Clickgedrag en cookies

Op de website van mijnhuisok worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. We kunnen zo de dienstverlening verbeteren.

Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browser instellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren en reacties

Wij vragen gegevens om contact met klanten te kunnen onderhouden. Als u op onze website een reactie geeft op een blog, dan behoudt mijnhuisok zich het recht voor om uw bijdrage van de site te halen.

Mijnhuisok en andere websites

Op de site van mijnhuisok treft u een aantal links aan naar andere websites. Mijnhuisok kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail

De afwikkeling van sommige diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via mijnhuisok te verstrekken gaat u akkoord met het feit dat correspondentie met u zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt. En uw gegevens met deelnemende partijen worden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnhuisok.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen

Deze disclaimer en dit privacystatement kunnen worden gewijzigd, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Mijnhuisok kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze disclaimer en dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en dit privacystatement, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer en het privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van mijnhuisok.
Voor meer informatie ga naar www.mijnhuisok.nl, info@mijnhuisok of bel ons 08 52 02 01 42

Versie: 2017.03