fbpx

Meerjarenplan voor het onderhoud van een woning

Wat is het belang van een meerjarenplan voor het onderhoud van een woning?

Woningeigenaar zijn is veruit de grootste uitgave die een particulier in zijn leven zal hebben. En aangezien elke woning onder invloed van klimatologische omstandigheden en gebruik door de jaren heen ‘slijt’, moet er op gezette tijden onderhoud worden uitgevoerd. Niet alleen om de eerder gedane investeringen te beschermen, maar ook om de leefbaarheid en het woongenot op het gewenste niveau te houden. Daarnaast kan het ook zijn dat je de woning wil vergroten, verbeteren (upgraden) of verduurzamen.

Hap-snap onderhoud of een doordacht plan?

Natuurlijk kun je onderhoud en aanpassingen aan je woning uitvoeren op het moment dat er zich een gebrek of een gewijzigde behoefte voordoet. Dat lijkt de goedkoopste oplossing. Je geeft dan alleen geld uit op het moment dat het nodig is. Daar kleven echter ook nadelen aan: de onderhoudskosten kunnen grillig en onverwacht hoog uitpakken. Ook komt het voor dat eerder gedaan onderhoud op een later moment door ander noodzakelijk onderhoud (deels) teniet wordt gedaan. Kortom, het niet goed op elkaar afstemmen van onderhoudsmaatregelen kan erg duur uitvallen.

Resultaatgericht onderhoud

Een meerjarenplan (MJOP) voor het onderhoud van een woning is bedoeld om de kosten voor onderhoud over meerdere jaren inzichtelijk en vooral ook (veel) lager te maken. In de professionele vastgoedbeheermarkt (woningcorporaties, overheden, zorg- en onderwijsinstellingen) hebben inzichten, ervaringen, ontwikkelingen en onderzoeken in de afgelopen jaren geleid tot een standaard meerjarenplan voor het onderhoud aan woningen: Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Het doel is het optimaliseren van de kwaliteit en duurzaamheid van het onderhoud aan woningen en ander vastgoed door resultaatgericht samenwerken tegen de laagst mogelijke kosten.

RGS brengt de kennis en kunde samen van alle partijen in de professionele vastgoedmarkt. Hier een korte promo over deze RGS werkwijze.

Zoals de promo laat zien is RGS speciaal gericht op de professionele onderhoudsmarkt en niet zozeer op de particulier. Vooral de kleine omvang van particuliere projecten speelt daarbij parten.

mijnhuisok heeft een vertaling van deze methodiek gemaakt voor de particuliere woningmarkt waardoor RGS ook binnen bereik komt van de particulier. Hier een Voorbeeld Aanbieding en een Voorbeeld Opdrachtbevestiging

De belangrijkste stappen van het plan zijn:

  • Doelen voor het onderhoud van de woning op de langere termijn vaststellen. Dat kunnen esthetische -, functionele -, duurzaamheid -, gezondheid -, veiligheid -, wooncomfort-aspecten zijn.
  • Inventarisatie en inspectie van de huidige situatie en het in kaart brengen van de degradatiefactoren (‘slijtage’).
  • Op basis van die gegevens samen met de opdrachtgever een onderhoudsplan (- scenario) opstellen.
  • Uitvoeren van het plan met regelmatige metingen van de kwaliteit en voortgang.
  • Eventueel tussentijds optimaliseren van het onderhoudsplan.

 

Article Attachments

Related Articles